Koti­ta­lous­vä­hen­nys

Koti­ta­lous­vä­hen­nys on jopa 40% kuluista

 

Koto­na tai vapaa-ajan asun­nol­la tee­te­tyn työn kus­tan­nuk­sis­ta voi saa­da koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen, jon­ka voi osit­tain vähen­tää veros­ta. Vähen­tää saa jopa 40% yri­tyk­sel­tä oste­tun työn kustannuksesta.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen enim­mäis­mää­rä on vuo­des­ta 2024 alkaen 2250 € vuo­des­sa. Vähen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen joten puo­li­sot voi­vat saa­da vähen­nys­tä yhteen­sä jopa 4500 € vuodessa.

Link­ki verot­ta­jan sivul­le https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/kotitalousvahennys/