Päi­vi Heinonen

Yhteys­hen­ki­lö

Ota yhteyt­tä, niin sovi­taan aika ilmai­seen tapaa­mi­seen, jos­sa kat­so­taan yhdes­sä tar­vit­se­mie­si pal­ve­lu­jen laa­juus ja sen sisäl­tö. Toi­min­ta­ni on vastuuvakuutettua!

Tila­päi­vi­tys

Y‑tunnus: 2565057–9

040 739 8566
paivi.heinonen@kolumbus.fi

Iiva­rin­tie 3,
36240 Kan­ga­sa­la

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Tila­päi­vi­tys